Teknikkonsulter

Lång erfarenhet inom konsultbranschen i Västsverige.

Våra konsulter har lång erfarenhet inom konsultbranschen i Västsverige. Edit har ett stort kontaktnät för att matcha behov med rätt person.

Vår avsikt är att möta våra kunders högt ställda förväntningar med ett konkurrenskraftigt erbjudande av ingenjörstjänster med rätt kompetens för respektive behov!

Resident

Logistik
Produktion
Kvalitet
Projekt
Reworks
Cost reduction

Mekanik

Mekanik, konstruktion, CAD
Mekatronik, konstruktion, CAD
Studio Design, ytmodellering
Process, automation, CAD produktion
Provning, mekanik, klimat, motor, ljud/vibration

Elektronik

Mjukvara
Hårdvara
System
Simulering
Provning